Fast Eiendom

TP Advokatfirma - 23 aug 23 - 1200

Advokatkostnader ved ekspropriasjon

Entreprise

Frokostseminar torsdag 13. juni: Forsinkelser i byggeprosjektet

vei

Frokostseminar tirsdag 14. mai: Hvordan løse en nabotvist ved hjelp av jordskifte

leaky pipe

Reklamasjon ved kjøp av bruktbolig –

Lekeby

Frokostseminar om endringer og varsling i entrepriseforhold

Uten ugrunnet opphold.

AVTALETOLKNING I ENTREPRISERETTEN – Ikke la ulik forståelse av avtalen ødelegge byggeprosjektet.

tp 3

Frokostseminar: Plan- og bygningsrett – Byggesaksdelen

Bustadoppføring

Frokostseminar: FORBRUKERENTREPRISE OG BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

Oppsigelse av arbeidstakere

Foredrag om fremtidsfullmakt

Næringsbygg

Næringsleie – partenes vedlikeholdsansvar