TP Advokatfirma - 23 aug 23 - 3291 2
TP Advokatfirma - 23 aug 23 - 2414

Vi har kontorer i Sandnes og på Klepp

Telefon: 51 97 10 00
E-post: post@tpa.no

TP Advokatfirma holder til i store lokaler i Vågsgata 42, rett bak Sør-Rogaland tingrett i Sandnes sentrum.

Kontoret i Sandnes er åpent mandag-fredag mellom kl 08.00 og 16.00.

Vi har også kontor i Block-gården, Jærvegen 530 på Kleppe, som holder åpnet tirsdag - torsdag mellom kl 09.00 og 15.00, og ellers etter avtale.

Kontaktskjema

Menneskene

Menneskene

ANDREAS-HAUKLAND-WESTLYE---TP-Advokatfirma-

Andreas Haukland Westlye

Advokat / Partner / Daglig leder
Kontakt: andreas@tpa.no  / 909 99 049

Andreas Haukland Westlye har omfattende erfaring med forretningsjuridiske problemstillinger, og hans spesialområder inkluderer erstatningsrett, arbeidsrett, kontraktsrett, og entrepriserett.

Andreas har fast verv som bostyrer for Sør-Rogaland tingrett, og har opparbeidet seg betydelig kompetanse innen bobehandling.

Andreas bistår hovedsakelig næringsklienter, men også privatpersoner. Hans bistand omfatter rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning, hvor han aktivt arbeider for å sikre klientens interesser. Han prosederer jevnlig saker for domstolene.

Han holder jevnlig kurs innenfor arbeidsrett og entrepriserett.

Christine Braastad Orre

Christine Braastad Orre

Advokat / partner
Kontakt: christine@tpa.no  / 909 85 453

Christine Braastad Orre er advokat og partner i TP advokatfirma. Christine har solid kompetanse innenfor landbruk, offentlig forvaltning og plan- og bygningsrett. Christine holder jevnlige kurs om ulike temaer innenfor dette fagfeltet for både private og offentlige aktører.

Christine har bred prosedyreerfaring, både i sivile- og strafferettslige saker, og har fra høsten 2023 hatt fast verv som bistandsadvokat for Sør‑Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Hun har også lang erfaring innenfor barnerett og barnevernsrett. I barnevernssaker bistår hun både den offentlige og den private part.

DIANA-T.-H.-SELDAL

Diana T. H. Seldal

Advokat / partner
Kontakt: diana@tpa.no  / 959 76 296

Diana Seldal har vært ansatt i TP Advokatfirma DA siden 2018 og tiltrådte som partner i 2023. Hun jobber hovedsakelig med saker innenfor fast eiendom, med hovedvekt på saker innenfor landbruket, hvor hun bistår både med rådgivning og tvisteløsning. Diana holder jevnlig kurs innenfor temaer som odelsrett og generasjonsskifte i landbruket.

I tillegg har hun allsidig erfaring innenfor barne- og familierett med hovedfokus på arv og skifte, hvor hun blant annet bistår klienter med arveplanlegging, fremtidsfullmakter, ektefelle-/samboeroppgjør og arveoppgjør.

Fredrik Undheim

Fredrik Undheim

Advokat i kontorfellesskap
Kontakt: fredrik@tpa.no  / 922 07 206

Fredrik Undheim er advokat i kontorfellesskap med TP Advokatfirma.

Fredrik er fast bostyrer for Sør-Rogaland tingrett, og arbeider hovedsakelig med konkurs- og dødsbobehandling. Han har i tillegg solid kompetanse innen fagfeltet psykisk helsevern, og har jevnlig oppdrag for kontrollkommisjonen.

Han har bred erfaring med rådgivning, forhandling og prosedyreoppdrag for både private og næringsklienter. Fredrik er også en dyktig foredragsholder, som jevnlig holder kurs innen temaene arv og arveplanlegging, fremtidsfullmakter og testament.

INGRID-OVREGARD-FOLKVORD

Ingrid Øvregård Folkvord

Advokat
Kontakt: ingrid@tpa.no  / 482 66 995

Ingrid Folkvord arbeider i hovedsak med rådgivning og tvisteløsning innen det forretningsjuridiske området, med særlig fokus innenfor kontraktsrett, fast eiendom og entrepriserett.

For sistnevnte bistår hun entreprenører med kontraktutarbeidelse, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning. Hun holder også jevnlig kurs om dette fagområdet.

Hun arbeider også mye med insolvens og konkursbo, og bistår kontorets bostyrere i alle ledd av bobehandlingen.

Som tidligere jurist og mekler i Forbrukerrådet, har hun opparbeidet seg bred erfaring med reklamasjonssaker, tvisteløsning og forhandlinger.

Ingrid prosederer jevnlig saker for domstolene.

trym-oldeide

Trym Oldeide

Advokat
Kontakt: trym@tpa.no  / 480 56 730

Trym Oldeide arbeider hovedsakelig med saker innen arbeidsrett, erstatningsrett, kontraktsrett og konkurs. Han har vært ansatt i firmaet siden 2021, og har utmerket seg som en dyktig konfliktløser.

Trym tilbyr juridisk bistand til både privatpersoner og næringsdrivende, som inkluderer løpende rådgivning og rettslig prosess for forliksråd og domstolene.

Han har bakgrunn som jurist/mekler i Forbrukertilsynet, og bringer med dette solid kompetanse innen reklamasjonssaker, samt tvisteløsning og forhandlinger. Denne erfaringen bruker han aktivt i sakene sine, for å en best mulig løsning for sine klienter.

NJAL-KLEPPE-MADLAND

Njål Kleppe-Madland

Advokatfullmektig
Kontakt: njaal@tpa.no  / 951 65 292

Njål Kleppe-Madland er advokatfullmektig og arbeider innenfor alle firmaets fagområder.

Njål bistår hovedsakelig innen arv- og familierett, psykisk helsevern, strafferett, arbeidsrett, fast eiendom og kontraktsrett. Han er faglig engasjert og opptatt av å ivareta sine klienters behov.

Fra tidligere karriere har Njål bakgrunn fra Statens vegvesen, hvor han arbeidet med problemstillinger knyttet til kjøre- og hviletid hos yrkessjåfører, samt drosje- og transportløyver.