Frokostseminar: Plan- og bygningsrett – Byggesaksdelen

Dato:  3.11.2023,  kl 08:00  -  09:30
Sted:   Vågsgata 42 - Sandnes
Påmeldingsfrist: 1.11.2023

tp 3

Vi inviterer til det tredje av fire frokostseminar om plan- og bygningsrett.

I dette frokostseminaret tar vi en gjennomgang av byggesaksdelen i plan- og bygningsloven, hvor vi bla. ser på krav til innhold og behandling av søknader, tilknytningsplikten, krav til både ansvar og foretak, og krav til byggetomt, tiltak og eksisterende byggverk. Målet med foredraget er å gi en forståelse av hva som kreves for å få en søknad godkjent, samt hvilken rolle bygningsmyndighetene har i behandlingen.

Frokostseminaret antas å være nyttig for alle som arbeider med utvikling eller utbygging av eiendom eller på annen måte har behov for kjennskap til reglene i plan- og bygningsloven.

Temaene for det neste frokostseminar vil være “Håndhevings- og gebyrregler”, og blir arrangert ila. våren 2024. Det er fullt mulig å delta på kun enkelte av frokostseminarene.

 

Partner/Advokat Christine Braastad Orre og Advokatfullmektig Njål Kleppe-Madland vil stå for det faglige innholdet.

Kurset holdes i våre lokaler i Vågsgata 42, Sandnes, 1 etasje.

Det er kort vei til jernbane og offentlig parkering rundt bygget.

Deltakelse er gratis. Da det vil være lett servering er det bindende påmelding.

 

Send din påmelding til: kurs@tpa.no innen onsdag 1. november 2023.

 

Vel møtt!

Påmelding

Send din påmelding til: kurs@tpa.no eller i påmeldingskjema, innen 01/11/2023

Vel møtt!

Foredragsholdere

Christine Braastad Orre

Christine Braastad Orre

Advokat / partner
NJAL-KLEPPE-MADLAND

Njål Kleppe-Madland

Advokatfullmektig