Kveldskurs: Generasjonsskifte i landbruket

27/09/2022
Les mer

Frokostseminar: Plan- og bygningsrett – Plandelen

15/09/2022
Les mer

Frokostseminar: Oppsigelse av arbeidstakere

25/08/2022
Les mer
Bruktbilsalg

Frokostseminar: Bruktbilsalg, forebygging og håndtering av reklamasjonssaker

10/08/2022
Les mer
Samboer eller gift med en bonde?

Er du gift eller samboer med en bonde?

24/06/2022

I forrige artikkel publisert av oss i TP advokatfirma, skrev min kollega, advokat Andreas Westlye, om at bønder i Norge er en særskilt ulykkesutsatt gruppe og om viktigheten av at bonden sikrer seg og sine i tilfelle ulykken er ute.   I denne artikkelen vil vi rette søkelyset på hvilke rettigheter du har som samboer…

Les mer

Sommer og ferietid

23/06/2022

Sommeren 2022 står for tur. Vi vil med dette ønske alle våre klienter, og samarbeidspartnere en god sommer. TP Advokatfirma holder kontoret i Sandnes åpent hele sommeren, ta kontakt dersom dere har behov for bistand. Vi ser også frem til en innholdsrik og lærerik høst, og har allerede satt foreløpig plan for frokostseminarer høsten 2022…

Les mer

Bonden – et av de mest ulykkeutsatte yrkene i Norge

06/05/2022

Jordbruket var den næringen med fjerde høyest tall av arbeidsskadedødsfall i 2021.  Arbeidstilsynet melder at hele 30 menn og én kvinne omkom på jobb i fjor i det landbaserte arbeidslivet og at fem av disse var fra jordbruket. Også tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at landbruksyrket, i større grad enn andre yrkesgrupper, er utsatt for…

Les mer
allemannsretten

Fagkveld for bønder

02/03/2022
Les mer
Bruktbilsalg

Er du klar over rettighetene du har ved kjøp av bil fra forhandler?

10/02/2022

Ikke alle er klar over hvilke rettigheter man har, hvis man kjøper noe som viser seg å være mangelfullt. Denne artikkelen vil ta utgangspunkt i tilfeller der man har kjøpt bil av forhandler, men mange av prinsippene vil også være gjeldende ved kjøp av andre produkter.     I det følgende vil det gjøres rede for…

Les mer

JORDLEIE – til velsignelse og besvær

22/12/2021

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå har andel leid jordbruksareal økt markant siden 1969. I 1969 var 15 prosent av Norges jordbruksareal leiejord, mot 46 prosent i 2019.     Samtidig har andel jordbruksarealer samlet sett holdt seg nokså stabilt. Det er antagelig mange grunner til at det har blitt slik, men en hovedforklaring er…

Les mer