Frokostseminar: Plan- og bygningslovens håndhevings- og gebyrregler

Dato:  22.2.2024,  kl 08:00  -  09:30
Sted:   Vågsgata 42 - Sandnes
Påmeldingsfrist: 20.2.2024

TP Advokatfirma - 23 aug 23 - 3291 2

Vi inviterer til det siste i rekken, av fire planlagte frokostseminar om plan- og bygningsrett.

I dette frokostseminaret tar vi en gjennomgang av håndhevings- og gebyrreglene i plan- og bygningslovens femte del, som omhandler myndighetenes ulovlighetsoppfølging, samt tilsynsreglene i plan- og bygningsloven kapittel 25.

Kommunene skal føre kontroll og tilsyn etter plan- og bygningsloven, og er pålagt å forfølge overtredelser bestemmelser gitt i og i medhold av loven. Lovens femte del gir detaljerte bestemmelser om hvordan håndhevingen skal skje og hvilke sanksjonsmuligheter som finnes. I de mest alvorlige tilfellene kan overtredelser straffes med bøter og fengsel.

Frokostseminaret antas å være nyttig for alle som arbeider med utvikling eller utbygging av eiendom eller på annen måte har behov for kjennskap til reglene i plan- og bygningsloven.

Partner/Advokat Christine Braastad Orre og Advokatfullmektig Njål Kleppe-Madland vil stå for det faglige innholdet.

Kurset holdes i våre lokaler i Vågsgata 42, Sandnes, 1 etasje.

Det er kort vei til jernbane og offentlig parkering rundt bygget.

Deltakelse er gratis. Da det vil være lett servering er det bindende påmelding.

Påmelding

Send din påmelding til: kurs@tpa.no eller i påmeldingskjema, innen 20/02/2024

Vel møtt!

Foredragsholdere

Christine Braastad Orre

Christine Braastad Orre

Advokat / partner
NJAL-KLEPPE-MADLAND

Njål Kleppe-Madland

Advokatfullmektig