Foredrag om fremtidsfullmakt

Dato:  14.3.2023,  kl 18:00  -  19:30
Sted:   Vågsgata 42 - Sandnes
Påmeldingsfrist: 10.3.2023

Oppsigelse av arbeidstakere

Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ivareta dine interesser hvis du blir syk og ikke lengre klarer det selv. Du kan også regulere i fullmakten hvordan dine verdier skal forvaltes.

Alternativet til en fremtidsfullmakt er at Statsforvalteren oppnevner en verge som skal hjelpe deg, men en verge må følge et strengt regelverk i sitt arbeid og står ikke like fritt til å forvalte din formue i tråd med dine ønsker.

Advokat Fredrik Undheim og advokat Diana Seldal vil snakke om hvorfor det er viktig å opprette fremtidsfullmakt, hva den bør inneholde og hvordan den bør settes opp.

Foredraget holdes i våre lokaler i Vågsgata 42, Sandnes, 1 etasje, og varer fra kl. 18-19.30.

Det er gratis å delta, men på grunn av at det vil være enkel servering ber vi om påmelding til kurs@tpa.no innen fredag 10. mars 2023.

Vel møtt!

Påmelding

Send din påmelding til: kurs@tpa.no eller i påmeldingskjema, innen 10/03/2023

Vel møtt!

Foredragsholdere

DIANA-T.-H.-SELDAL

Diana T. H. Seldal

Advokat / partner
Fredrik Undheim

Fredrik Undheim

Advokat i kontorfellesskap