Aktuelt

Alle
  • Alle
  • Arrangement
  • Artikkel

Er du gift eller samboer med en bonde?

I forrige artikkel publisert av oss i TP advokatfirma, skrev min kollega, advokat Andreas Westlye, om at bønder i Norge er en særskilt ulykkesutsatt gruppe og om viktigheten av at bonden sikrer seg og sine i tilfelle ulykken er ute.   I denne artikkelen vil vi rette søkelyset på hvilke rettigheter du har som samboer…

Les mer about Er du gift eller samboer med en bonde?

Sommer og ferietid

Sommeren 2022 står for tur. Vi vil med dette ønske alle våre klienter, og samarbeidspartnere en god sommer. TP Advokatfirma holder kontoret i Sandnes åpent hele sommeren, ta kontakt dersom dere har behov for bistand. Vi ser også frem til en innholdsrik og lærerik høst, og har allerede satt foreløpig plan for frokostseminarer høsten 2022…

Les mer about Sommer og ferietid

Vi utgjør en positiv forskjell

Terskelen for å søke råd hos TP Advokatfirma skal være lav, og det skal alltid være ledig kapasitet. Vi jobber hardt for å utgjøre en positiv forskjell for din sak. Sentrale rettsområder hvor vi har lang erfaring og god kompetanse er særlig innen kommunal og offentlig rett, plan og bygningsrett, skjønn og ekspropriasjon, arbeidsrett, erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold, odelssaker, generasjonsskifter, arv/familie/skifterett, samt generell forretningsjus.

Samtlige advokater hos oss har bred prosedyreerfaring overfor domstolene, hvilket innebærer at vi også gjennom denne erfaringen kan bidra til å finne gode utenomrettslige løsninger for klienten.

Vi befinner oss i en by og region i sterk vekst. Dette betyr flere saker og flere utfordringer. Vi ønsker å vokse i lag med byen og regionen, og vil fortsette med å gi solid juridisk bistand innenfor samtlige rettsområder. For å klare dette er vi opptatt av at våre medarbeidere har god faglig og sosial kompetanse.