Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

boken-norges-lover

Fra 1. juli ble kravene til hva arbeidsavtaler må inneholde utvidet. Dette gjelder i hovedsak for nye arbeidsforhold, men også avtalene for gjeldende arbeidsforhold må oppdateres om ansatte ber om det. Her følger en kort oppsummering av endringene:

 1. Arbeidsavtale skal være klar senest sju dager etter oppstart av ansettelsesforholdet.
 2. Hvis arbeidstaker ber om det (i gjeldende arbeidsforhold), skal arbeidsgiver innen to måneder endre og supplere den eksisterende arbeidsavtalen i tråd med lovendringene.
 3. Hvis arbeidstaker ikke har fast arbeidssted skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren kan arbeide på forskjellige steder eller fritt bestemme sitt arbeidssted.
 4. Arbeidsavtalen må i tillegg til opplysninger om arbeidstakerens rett til ferie- og feriepenger, informere om annet fravær som blir betalt av arbeidsgiver.
 5. Arbeidsgiver må i arbeidsavtalen opplyse om hvordan arbeidsgiver eller arbeidstaker skal gå frem ved opphør av arbeidsforhold. Det må også informeres om oppsigelsesfrister.
 6. Arbeidsavtalen skal som tidligere inneholde tilstrekkelige opplysninger om lønn tillegg og andre godtgjørelser, men etter endringene må de ulike elementene i lønnen angis særskilt.
 7. Dersom den daglige eller ukentlige arbeidstiden er varierende, må arbeidsavtalen opplyse om dette. Det må også gis informasjon om ordninger utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid.
 8. Arbeidsavtalen skal inneholde informasjon om ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid og betaling for slikt arbeid.
 9. Dersom arbeidsgiver tilbyr kompetanseutvikling, skal dette opplyses om i arbeidsavtalen.
 10. Arbeidsavtalen skal informere om ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet med navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i den forbindelse. Det er nok at det henvises til lover, forskrifter eller tariffavtaler.
 11. I de tilfeller der arbeidsforholdet er av midlertidig art er det viktig at dette opplyses om i arbeidsavtalen. Dersom dette ikke gjøres skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.
 12. Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang i arbeidsavtalen, skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn, med mindre annet gjøres overveiende sannsynlig.

Er du usikker på om arbeidsavtalene oppfyller de nye kravene? Har du spørsmål, eller ønsker bistand? Ta kontakt med oss i TP Advokatfirma, så hjelper vi deg!

Artikkel er skrevet av

trym-oldeide

Trym Oldeide

Advokat
trym@tpa.no | 480 56 730
ANDREAS-HAUKLAND-WESTLYE---TP-Advokatfirma-

Andreas Haukland Westlye

Advokat / Partner / Daglig leder
andreas@tpa.no | 909 99 049