Ingrid Øvregård Folkvord er advokat og arbeider innenfor alle firmaets fagområder. Hun har særlig kompetanse innenfor mekling, avtalerett og kontraktsrett, herunder forbrukerkjøps-, og kjøpsloven, håndverkertjenester og bustadoppføring.

 

UTDANNING:

Praksis:
2021- Advokat, TP Advokatfirma DA
2020 -2021 Advokatfullmektig, TP Advokatfirma DA
2019-2020 Jurist/mekler, Forbrukerrådet Stavanger
2018-2019 Personvernkonsulent, Enternett AS
2016-2018 Frivillig saksbehandler, Gatejuristen Stavanger

Verv:
2019 – 2020 Styremedlem, Juristforbundet i Forbrukerrådet

Utdanning:
Master i rettsvitenskap 2018, Universitetet i Bergen