Fredrik Undheim er advokat i kontorfellesskap med TP Advokatfirma.

Han arbeider mest med konkursbo, dødsbo, psykisk helsevern, barnevern og yter bistand til private personer og små og mellomstore bedrifter i tvistesaker.

 

UTDANNING:

Cand. jur 2002, Universitetet i Oslo

Fordypning i selskapsrett, odelsrett, petroleumskontrakter og kriminologi

PRAKSIS:

2014 – Advokat og partner, TP Advokatfirma DA

2004 – 2013 Advokat, Advokatene Tengs-Pedersen m.fl.

2002 – 2004 Advokatfullmektig, Advokatene Tengs-Pedersen m.fl.

VERV:

2013 – 2014 Medlem i kontrollkomiteen for Time Sparebank