Kveldsseminar om fremtidsfullmakter – hvorfor er det viktig å opprette fremtidsfullmakt

Dato:  4.12.2023,  kl 18:00  -  19:30
Sted:   Vågsgata 42 - Sandnes
Påmeldingsfrist: 30.11.2023

Bilde1

TP Advokatfirma inviterer til foredrag med tema:

FREMTIDSFULLMAKT

Mandag 04.12.2023, kl. 18:00 – 19:30

Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ivareta dine interesser hvis du blir syk og ikke lengre klarer det selv. Du kan også regulere i fullmakten hvordan dine verdier skal forvaltes.

Alternativet til en fremtidsfullmakt er at Statsforvalteren oppnevner en verge som skal hjelpe deg, men en verge må følge et strengt regelverk i sitt arbeid og står ikke like fritt til å forvalte din formue i tråd med dine ønsker.

Advokat Diana Seldal og advokatfullmektig Njål Kleppe-Madland vil snakke om hvorfor det er viktig å opprette fremtidsfullmakt, hva den bør inneholde og hvordan den bør settes opp.

Foredraget holdes i våre lokaler i Vågsgata 42, Sandnes, 1 etasje, mandag 4. desember 2023 og varer fra kl. 18-19.30.

Det er kort vei til jernbane og offentlig parkering rundt bygget.

Deltakelse er gratis, og det vil være lett servering

Send din påmelding til: kurs@tpa.no, eller ved påmelding på arrangementsiden,  innen torsdag 30. november 2023.

Vel møtt!

Påmelding

Send din påmelding til: kurs@tpa.no eller i påmeldingskjema, innen 30/11/2023

Vel møtt!

Foredragsholdere

DIANA-T.-H.-SELDAL

Diana T. H. Seldal

Advokat / partner
NJAL-KLEPPE-MADLAND

Njål Kleppe-Madland

Advokatfullmektig