Christine Braastad Orre jobber innenfor flere fagfelt. Hun har særlig kompetanse på plan- og bygningsrett og forvaltning, samt landbruksjuridiske problemstillinger, fast eiendom, familie, arv og skifte.

Christine Braastad Orre er antatt som fast bistandsadvokat for Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

 

PRAKSIS:

2013 – Advokat og partner, TP Advokatfirma DA

2012 – 2013 Advokatfullmektig, Tengs-Pedersen m.fl.

2009 – 2011 Jurist, Sandnes kommune, Resultatenhet Byggesak

2007 – 2008 Førstekonsulent, Fylkesmannen i Hordaland

2004 – 2006 Advokatassistent, Advokatfirmaet Furuholmen AS

VERV:

2010 – 2012 Konfliktrådsmegler, Konfliktrådet i Sør Rogaland

UTDANNING:
Cand. Jur 2007, Universitetet i Oslo