Trym Oldeide er advokat og arbeider innenfor alle firmaets fagområder.

 

Praksis:

2023 - Advokat, TP Advokatfirma DA
2021 - Advokatfullmektig, TP Advokatfirma DA
2021 – 2021 Jurist/mekler, Forbrukertilsynet Stavanger
2020-2021 Jurist/mekler, Forbrukerrådet Stavanger

Utdanning:

Master i rettsvitenskap 2020, Universitetet i Bergen