Njål Kleppe-Madland er advokatfullmektig og arbeider innenfor alle firmaets fagområder.

 

Praksis:

2022 - Advokatfullmektig, TP Advokatfirma DA
2021 – 2022 Jurist, førstekonsulent, Statens vegvesen

Utdanning:

Master i rettsvitenskap 2021, Universitetet i Bergen