Andreas Haukland Westlye arbeider innenfor flere av firmaets fagområder og prosederer jevnlig saker for domstolen. Hans fokusområder er særlig erstatningsrett/forsikringsrett, kontraktsrett og arbeidsrett.

 

PRAKSIS:
2013 – TP Advokatfirma DA

UTDANNING:
Master i rettsvitenskap 2012, Universitetet i Oslo