Andreas Haukland Westlye

06/01/2020

andreas@tpa.no  –  90999049

Les mer
Samboer eller gift med en bonde?

Skal du kjøpe tomt eller bygge på ubebygd eiendom?

10/12/2019

Da er det viktig å være klar over hvilke rettigheter som må være sikret før man kan få byggetillatelse. I utgangspunktet er plan- og bygningsloven en ja-lov. Det innebærer at kommunen har plikt til å gi tillatelse dersom det ikke foreligger avslagsgrunn. Tvister mellom private er ikke relevant i plan- og bygningsloven, og naboprotester som…

Les mer

Test kunde AS

10/12/2019
Les mer
Skillelinjer mellom «garanti» og forbrukerens alminnelige reklamasjon

Skillelinjer mellom «garanti» og forbrukerens alminnelige reklamasjon

10/12/2019

Reklamasjon og garanti er begreper som ofte brukes om hverandre i dagligtale, mens det kan være store forskjeller juridisk. Det kan være viktig å være klar over noen av disse skillelinjene, både for den som gir og den som er beskyttet av en garanti, eller for den som må forholde seg til de ordinære reklamasjonsregler.…

Les mer