Vurderer bedriften å tilbakekalle permitterte?

Vurderer bedriften å tilbakekalle permitterte?

I lys av korona-krisen har flere arbeidsgivere vært nødt til å permittere ansatte. Nå som samfunnet sakte, men sikkert åpner igjen, er det flere arbeidsgivere som vurderer å tilbakekalle permitteringene. Det kan være vanskelig for arbeidsgivere å avgjøre når de plikter å tilbakekalle de ansatte, og/eller om behovet for arbeidskraft er vedvarende eller midlertidig, i disse usikre tider.

Ettersom permittering er en midlertidig ordning plikter arbeidsgiver å tilbakekalle permitterte ansatte dersom grunnlaget for permittering opphører, samtidig som de ansatte plikter å stille på arbeid innen en relativt kort frist.

Har bedriften et tidsavgrenset behov for arbeidskraft?

I en periode hvor ikke-permitterte ansatte avvikler ferie, kan arbeidsgiver ha et midlertidig behov for å tilbakekalle permitterte ansatte for å drifte selskapet.

En må være klar over at dersom behovet for arbeidskraft varer utover 6 uker, må det iverksettes ny permittering. Det vil si at arbeidsgiver må sende et nytt permitteringsvarsel til arbeidstakerne, før permitteringen igjen kan iverksettes. I varslingsperioden har arbeidsgiver lønnsplikt. Er behovet for arbeidskraft kortere enn 6 uker, vil ikke permitteringen anses avsluttet, og nytt permitteringsvarsel er ikke nødvendig.

Kan bedriften tilbakekalle ansatte delvis?

En økning i oppdragsmengde kan tilsi at bedriften har behov for å tilbakekalle ansatte i reduserte stillinger. Arbeidstakere kan i en slik situasjon tilbakekalles eksempelvis i en 40 % stilling, og fremdeles være permittert 60 %. Stillingsprosenten kan økes i takt med økende oppdragsmengde.

Det stilles ikke krav om nytt permitteringsvarsel i en slik situasjon. Arbeidsgiver bør informere den ansatte, skriftlig, om hvorfor det fremdeles er behov for delvis permittering.

Det er verd å merke seg at retten til å motta dagpenger også gjelder for delvis permitterte arbeidstakere. Denne retten opphører dersom arbeidstaker arbeider mer enn 60 % av vanlig arbeidstid.

Er bedriften tilbake i full aktivitet?

Dersom bedriften er tilbake i full aktivitet, plikter arbeidsgiver å tilbakekalle permitterte ansatte. Det stilles ikke formkrav til måten arbeidsgiver formidler til en ansatt at permitteringen opphører, men arbeidstaker må få beskjed om å komme tilbake til arbeid. Arbeidsgiver bør opplyse om at permitteringen opphører og tidspunktet for når den ansatte skal møte på arbeid.

Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å komme tilbake til jobb i løpet av 1-2 dager etter opphør av permitteringen. Situasjonen er annerledes dersom den ansatte har fått et vikariat eller annet arbeid hos en annen arbeidsgiver under permitteringen. Da bør partene avtale et tidspunkt for retur, som er hensiktsmessig for begge parter.

Har du behov for bistand eller har spørsmål vedr. permitering? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Karoline Tveit, karoline@tpa.as, TP Advokatfirma DA

Artikkel er skrevet av

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.