Takk for den norske allemannsretten

allemannsretten

Her om dagen var jeg ute og nøt det fine været på en av Jærens fineste strender. På vei hjem ble jeg oppmerksom på en vennegjeng som hadde satt opp telt og koste seg med mat og drikke utenfor teltet. En ren sommeridyll – bortsett fra det faktum at de hadde gjort opp leir midt i en åker.

Sommerferien 2020 ligger foran oss og for mange har den allerede startet. Flertallet skal feriere i Norge og mange skal antagelig også oppholde seg ute i det fri.

Allemannsretten står sterkt i Norge og gir oss alle en unik mulighet til å oppleve den fantastiske norske naturen. Noe som kommer godt med det året Covid-19 satte en bråbrems for alle syden- og Danmarksturene. I denne sammenheng bør vi alle være kjent med at allemannsretten kommer sammen med en plikt, nemlig plikten til å ta hensyn til grunneier, planter og dyr.

Hvor mye hensyn man skal ta avhenger av om du befinner deg i det vi omtaler som «innmark» eller «utmark», to sentrale termer i friluftsloven.

Innmark er gårdsplass, hustomt, hage, dyrket mark, eng, beite og lignende områder hvor allmennhetens ferdsel vil forstyrre enten grunneier, dyr eller planter.

Utmark er enkelt forklart alt som ikke er omfattet av begrepet «innmark».

 

Ferdsel

Friluftsloven gir allmennheten fri ferdsel i utmark, til fots. Og så lenge ikke kommunen har sagt noe annet, kan du også ferdes med hest og sykkel på vei eller sti i utmark.

I innmark kan man også ferdes til fots, men da i all hovedsak på vei eller sti.

Husk likevel at det gjelder en allmenn plikt til å ferdes hensynsfullt og man skal ikke gjøre unødig skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet.

 

Bading

Sommeren 2020 har til nå bydd på varme sommerdager og det er deilig å ta seg en dukkert. I utmark er det fritt fram så lenge badingen skjer i rimelig avstand fra bebodd hus og hytte og uten at det sjenerer andre. Vær likevel oppmerksom på at du ikke bader i drikkevann – som regel er dette markert med tydelig skilting.

Lokale medier (Jærbladet) har i det siste omtalt upassende aktivitet av seksuell art på Jærens strender. Særlig Orrestranden har gått fra å være en (ikke offentlig godkjent) nudiststrand (i den nordre enden) til være omtalt som et sted hvor folk møtes for seksuell samkvem.(Dagbladet) Det er ingen tvil om at slik aktivitet er til sjenanse for både grunneier og allmennheten for øvrig. I tillegg er det ulovlig og kan straffes med fengsel inntil ett år.

En helt annen ting er nakenbading – er det lov? Og i så fall hvor? Det er ikke noe forbud mot å bade naken i Norge, men det anbefales å gjøre dette et sted hvor man ikke er til sjenanse for andre folk. I verste fall har grunneier eller andre brukere av området rett til å bortvise deg.

 

Rasting og overnatting

En enkel tommelfingerregel er at rasting og overnatting i innmark ikke er lov uten at du på forhånd har fått grunneiers samtykke.

I utmark er det fritt frem så lenge man ikke er til fortrengsel eller ulempe for andre. Likevel er det også mer spesifikke forbud mot telting i utmark. Du kan ikke sette opp telt så nært bolighus eller hytte at det forstyrrer beboernes fred og i alle fall ikke nærmere enn 150 meter. Og selv i utmark er det ikke lov og telte mer enn to døgn om gangen uten grunneiers samtykke. Unntak fra dette gjelder hvis man telter langt fra bebyggelse, for eksempel på høyfjellet.

Tenne bål

I perioden mellom 16. september og 14. april er det lov å gjøre opp ild i utmark. I perioden mellom 15. april og 15. september kan du også brenne bål så lenge det er åpenbart at det ikke kan medføre brann – typisk i på stranden, helt nede ved vannet.

I innmark gjelder de samme periodene, men du må spørre grunneier om lov.

Noen steder er adgangen til å tenne bål begrenset på grunn av stor skogbrannfare. For de som husker sommeren 2018 ble det faktisk nedlagt totalt bål og grillforbud over hele Rogaland. Dette medførte at det ikke var lov å gjøre opp ild i det hele tatt, ikke engang å grille på egen terrasse. Det er derfor viktig å sette seg inn i lokale bestemmelser.

 

Uavhengig av jussen vil jeg avslutningsvis oppfordre alle til å nyte naturen i det vakre landet vi bor i, men samtidig å bruke sunn fornuft og folkeskikk: plukk med deg søppel, lukk grinden til beitet, ikke skrem dyra, bad ikke naken på offentlig strand og slå ikke opp telt midt i bonden sin åker.

 

God sommer fra oss i TP Advokatfirma!

Artikkel er skrevet av

DIANA-T.-H.-SELDAL

Diana T. H. Seldal

Advokat / partner
diana@tpa.no | 959 76 296