Landbruk

Den moderne landbruksnæringen har blitt mer avansert og gjennomregulert. TP Advokatfirma har advokater med omfattende kunnskap innenfor dette fagområdet og bistår gårdbrukere og andre aktører med tilknytning til landbruksnæringen på Sandnes og Jæren. Våre klienter skal være trygge på at TP Advokatfirma ivaretar deres interesser dersom det oppstår juridiske problemstillinger.

TP Advokatfirma - 23 aug 23 - 2665

  Familie og arverett

  Vi har oversikt over hva man bør være spesielt oppmerksom på når man som gårdbruker inngår ekteskap eller samboerskap eller visa versa. Opprettelse av samboerkontrakt, ektepakter, testamenter og generell juridisk rådgivning på et tidlig stadium er å anbefale.

  Generasjonsskifte

  Vi bistår med rådgivning, opprettelse av kontrakter, vurdering av borett, overskjøting av gården og øvrige tema knyttet til overdragelse av gården til neste generasjon.

  Odel- og åseterett

  Ved overdragelse av et gårdsbruk eller deler av den må det tas en vurdering på om odelsretten kommer til anvendelse. Er det snakk om en odelsgård? Og hvem har i så fall best prioritet i odelsrekkefølgen? TP advokatfirma kan avklare dette for å minimere risikoen for odelsløsning i ettertid. Vi bistår også den som mener seg forbigått i en overdragelse og som ønsker bistand i en løsningssak.

  Landbruksforvaltning

  Gårdbruker må i større grad enn «mannen i gata» forholde seg til ulike forvaltningsorganer. Vi kan hjelpe til dersom landbruksmyndighetene fatter vedtak knyttet til gårdsdriften som du ikke er enig i, for eksempel vedtak fattet av kommunale myndigheter, fylkesmann, mattilsynet eller skatteetaten.

  Vi bistår gårdbruker, både som grunneier og rettighetshaver når det oppstår uenigheter om hvem som eier hva og hvem som har rett til å gjøre hva på annen manns grunn.

  Fortrinnsvis ønsker vi å ivareta våre landbruksklienter sine interesser med å komme til en løsning uten å måtte ta saken til domstolene. Finner ikke saken en minnelig løsning vil vi imidlertid kunne prosedere saken for både de alminnelige domstoler så vel som jordskifteretten.

   

  Trenger du advokathjelp?

  Send oss en henvendelse

  Aktuelle advokater

  DIANA-T.-H.-SELDAL

  Diana T. H. Seldal

  Advokat / partner
  Christine Braastad Orre

  Christine Braastad Orre

  Advokat / partner