Konkursbo

Vi har betydelig erfaring og kompetanse når det kommer til spørsmål relatert til konkurs og bobehandling, herunder insolvens og restrukturering.  Vi bistår ledere, aksjonærer, kreditorer og ansatte i forbindelse med insolvens og økonomiske problemer i virksomheter.

TP Advokatfirma - 23 aug 23 - 1740

To av våre advokater har faste verv som bostyrer for Sør-Rogaland tingrett, og påtar seg jevnlig bostyreroppdrag for tingretten. Denne erfaringen bidrar til at vi kan rådgi de ulike aktørene på en helhetlig måte i disse prosessene.

Vi rådgir også i arvespørsmål og ved generasjonsskifter i bedrifter og landbruket. Våre advokater benyttes som bostyrere ved offentlig skifte av dødsbo for Sør-Rogaland tingrett, og yter ofte bistand ved private skifter.

Vi bistår blant annet med følgende forhold:

  • Bostyreroppdrag i konkurssaker/skifte av dødsbo
  • Selskapsgjennomgang og vurdering av ulike handlingsalternativer
  • Rådgivning og vurdering med hensyn til styrets ansvar og plikter
  • Sikring av kreditorinteresser
  • Ulike avtalerettslige spørsmål knyttet til konkurs, insolvens og restrukturering
  • Panterettslige spørsmål
  • Pengekrav og tvangsinndrivelse
  • Prosessoppdrag ved tvister knyttet til styreansvar, revisoransvar og omstøtelse
  • Arbeidstakers stilling ved virksomhetsoverdragelser

Trenger du advokathjelp?

Send oss en henvendelse

Aktuelle advokater

ANDREAS-HAUKLAND-WESTLYE---TP-Advokatfirma-

Andreas Haukland Westlye

Advokat / Partner / Daglig leder
Fredrik Undheim

Fredrik Undheim

Advokat i kontorfellesskap
INGRID-OVREGARD-FOLKVORD

Ingrid Øvregård Folkvord

Advokat
trym-oldeide

Trym Oldeide

Advokat