Familierett gjelder alt fra inngåelse av samboerforhold, ekteskap og de økonomiske forholdene som dette medfører både i samlivet, men til opphør av samlivet i form av skilsmisse eller brudd på samboerforholdet. Videre gjelder familierett også barnefordeling. TP advokatfirma har lang erfaring med å bistå i saker innenfor familierett.

Dersom dere har blitt samboere eller vurdere å bli det i nærmeste fremtid, anbefaler vi at man lager en samboeravtale som regulerer det økonomiske forholdet mellom dere. Vi anbefaler dette da det ikke finnes egen lovregulering for formuesforholdet mellom samboere. En samboeravtale vil gi partene en oversikt over den økonomiske situasjonen under samlivet, ved et samlivsbrudd eller dødsfall, og på den måten gi en økonomisk trygghet.

Inngåelse av ektepakter og generell rådgiving om de økonomiske forholdet mellom ektefeller

Lurer du på hva dine/deres rettigheter og plikter er ved å inngå et ekteskap eller ønsker ha en særskilt løsning for felles økonomi?  Dette er særlig relevant dersom begge eller den ene har mottatt arv eller eide en del formue før man inngikk ekteskap, eller dersom man ønsker å ha delt økonomi under ekteskapet. Vi i TP advokatfirma kan gi rådgivning på problemstillinger knyttet til skjevdelingsmidler og særeie, samt bistå med å skreddersy en løsning for dere.

Ved et brudd mellom samboere vil det som oftest måtte tas stilling til deling av felles formue. Hvem skal bo i felles hjem, overta gjeld og eiendeler? Hva om bilen eller bolig kun er registrert på en person? Det foreligger ikke en egen lovregulering for oppgjør mellom samboere. Et oppgjør vil i utgangspunktet fordeles i henhold alminnelige formuerettslige regler eller etter det som er avtalt mellom partene. Vi i TP advokat kan gi rådgiving knyttet til oppgjøret, utarbeide oppgjørsavtale og vurdere om det foreligger vederlagskrav eller opparbeidet eiendomsrett.

Skilsmisser kan være vanskelige og emosjonelle, samtidig som det reiser problemstillinger knyttet til det økonomiske oppgjøret. Det skal tas stilling til fordeling av formue, eiendeler og gjeld. Oppgjøret vil ha store konsekvenser for hver enkeltes økonomi. Vi i TP advokatfirma kan bistå med oppgjøret, herunder veilede vedørende problemstillinger som oppstår om delingen av formue, opprette en skifteavtale, vurdere skjevdelingsspørsmål eller vederlagskrav.

Ved samlivsbrudd er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Det skal bl.a.. tas stilling til hvem barna skal bo hos? skal samvær deles likt? Hvem har ansvar for hva? TP advokatfirma kan bistå med å opprette samvær- og omsorgsavtale mellom foreldre, og gi rådgiving tilknyttet bl.a. foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Aktuelle advokater

Christine Braastad Orre

christine@tpa.no  –  90985453