Arv

Arverett er et emosjonelt tema for de fleste og innebærer at man må forholde seg til mange praktiske spørsmål og problemstillinger. Dette kan være utfordrende, særlig for etterlatte. TP advokatfirma har god erfaring med å bistå innefor alle elemter av arveretten, både arveplanlegging og oppgjør av arv for etterlatte.  To av våre kollegaer er også bostyrere for Jæren tingrett i offentlige dødsbo.

Dersom du ønsker å sikre at en del handlinger blir gjennomført dersom du er ute av stand til å ivareta egne interesser, så kan det være lurt å søke rådgiving om fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakt er skriftlig dokument ofte benyttet som et alternativ til vergemål. Ved en fremtidsfullmakt kan man ordne forholdene sine selv for en fremtid der en selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser ved å gi noen fullmakt til å disponere på dine vegne. En fremtidsfullmakt kan blant annet inneholde fullmakt til å disponere bankkontoer, selge fast eiendom, fordele arv og skifte osv.

Har du tanker og ønsker om hvordan din formue skal fordeles etter din død? Eller er det noen du kanskje vil sørge for at har litt ekstra å rutte med når du er bortfalt eller en veldedighetsorganisasjon du ønsker å støtte? Da kan det være en fordel å motta juridisk rådgiving for å etterkomme dette og opprette et testament. Et testament er et dokument hvor du som testator fordeler hele eller deler av din formue etter din død. Et testament har flere formkrav for å være gyldig og må samsvare med det du har anledning til å fordele etter arvelovens regler.

Når noen faller bort, kan det være vanskelig å måtte forholde seg til praktiske problemstillinger ved avdødes formuesforhold, særlig for nærstående i sorg. Ved et arveoppgjør oppstår det flere problemstillinger som må tas tak i. Det skal bl.a. avgjøres om boet etter avdøde skal tas til privat skifte eller som offentlig skifte. Deretter skal det foretas del juridiske, økonomiske og praktiske oppgaver knyttet til bobehandingen av boet etter avdøde, herunder ligning av boet. Vi TP advokatfirma kan være behjelpelige med å bistå underveis, eller foreta bobehandlingen på vegne av arvingene.

Ved et brudd mellom samboere vil det som oftest måtte tas stilling til deling av felles formue. Hvem skal bo i felles hjem, overta gjeld og eiendeler? Hva om bilen eller bolig kun er registrert på en person? Det foreligger ikke en egen lovregulering for oppgjør mellom samboere. Et oppgjør vil i utgangspunktet fordeles i henhold alminnelige formuerettslige regler eller etter det som er avtalt mellom partene. Vi i TP advokat kan gi rådgiving knyttet til oppgjøret, utarbeide oppgjørsavtale og vurdere om det foreligger vederlagskrav eller opparbeidet eiendomsrett.

Aktuelle advokater

Ingrid Øvregård Folkvord

Ingrid Øvregård Folkvord

ingrid@tpa.no – 48266995

Fredrik Undheim

fredrik@tpa.no  –  92207206

Diana T. H. Seldal

diana@tpa.no  – 95976296