Arbeidsrett

Arbeidshverdagen er fylt med store og små utfordringer. For både arbeidsgiver og den ansatte er det viktig å ha kjennskap til rettigheter og plikter som gjelder i ansettelsesforholdet. Ofte er man ikke kjent med regelverket, og det kan oppstå små og store uenigheter som gjør at man behøver juridisk bistand.

TP Advokatfirma - 23 aug 23 - 0817

TP advokatfirma har lang og bred erfaring med arbeidsrettslige saker og bistår både arbeidsgivere og ansatte.

Våre kvaliteter inkluderer:

  • Erfarne advokater: Våre advokater er av erfarne med solid kompetanse innen arbeidsrett.
  • Helhetlig bistand: Vi håndterer en bred rekke arbeidsrettslige temaer, inkludert ansettelse, lønnskrav, arbeidstid, feriepenger, konkurranseklausuler, permittering, suspensjon, oppsigelse, avskjed, trakassering, varsling, mobbesaker, illojalitet, utarbeide av personalhåndbok, idrettsjuss og HMS.
  • Tilpasset rådgivning: Vi tilbyr skreddersydd rådgivning basert på den individuelle situasjonen, for å sikre at våre klienter får relevante og effektive løsninger.
  • Aktiv oppdatering: Vi holder oss alltid oppdatert på endringer innen arbeidsretten og deler kunnskapen med våre klienter.
  • Effektiv konflikthåndtering: Vårt fokus er å løse konflikter effektivt, enten det er gjennom forhandlinger, alternative tvisteløsningsmetoder eller domstolsbehandling.

Trenger du advokathjelp?

Send oss en henvendelse

Aktuelle advokater

ANDREAS-HAUKLAND-WESTLYE---TP-Advokatfirma-

Andreas Haukland Westlye

Advokat / Partner / Daglig leder
trym-oldeide

Trym Oldeide

Advokat