Kveldskurs: Ofte stilte spørsmål om ODEL

TP Advokatfirma inviterer til kveldskurs hvor vi gjennomgår ofte stilte spørsmål knyttet til odel.

Vi opplever at det er mange som lurer på hvordan odelsloven påvirker alt fra eierskifte på gården, formuesforholdet i samboerskap/ekteskap og arveoppgjøret ved dødsfall. Advokat Diana Seldal, vil denne kvelden blant annet ta for seg følgende tema:

  • Hva er en odelsgård?
  • Hvem har odelsrett og hvem har best prioritet?
  • Samboerens/ektefellens stilling
  • Fraskrivelse av odelsrett
  • Forhåndstilbud
  • Bruk av odelsretten – odelsløsning

Målet er å gi deltakerne en bedre forståelse av hvordan odelsloven påvirker de forskjellige disposisjoner man gjør som bonde og hvilke grep man kan gjøre for å oppnå ønskelig resultat. Temaet er aktuelt for alle som eier landbrukseiendom og deg som vil kjøpe/overta landbrukseiendom og samboere/ektefeller til disse.

Dersom du har spørsmål knyttet til odel kan du allerede nå sende spørsmålet til Diana Seldal på epost diana@tpa.no, så vil hun kunne ta opp spørsmålet underveis i sitt foredrag.

Kurset holdes i våre lokaler i Vågsgata 42, Sandnes, 1 etasje.

Deltagelse er gratis.

Da det vil være lett servering er det bindende påmelding på dette kurset.

Send din påmelding til: kurs@tpa.no innen tirsdag 7. februar 2023.

Dato:  09/02/2023

Tid:     18:00 -  20:00

Sted:   Vågsgata 42 - Sandnes

Dette arrangementet blir holdt av

Diana T. H. Seldal

diana@tpa.no  – 95976296