Frokostseminar: Plan- og bygningsrett – Plandelen

Vi inviterer til det første av fire frokostseminar om plan- og bygningsrett.

Det første frokostseminaret er en gjennomgang av plandelen i plan- og bygningsloven, hvor vi bla. tar for oss lovens oppbygning, plansystemet, spørsmål knyttet til tolkning av reguleringsplan, begreper knyttet til arealutnyttelse mv.

Målet med foredraget er å gi en forståelse av plansystemet, samt gjerne gi noen tips til hvordan man finner frem, leser og forstår relevante planer.

Frokostseminaret antas å være nyttig for alle som arbeider med utvikling eller utbygging av eiendom eller på annen måte har behov for kjennskap til reglene i plan- og bygningsloven.

 

Frokostseminaret er gratis, og det vil bli lett frokostservering og kaffe fra kl. 08.00.

Påmelding gjøres ved å sende en epost til kurs@tpa.no senest tirsdag 27. september.

 

Temaene for Plan- og bygningsrettskvadruppelen er:

  1. Plandel                                               29.09.22
  2. Gjennomføring                                 01.12.22
  3. Byggesaksdel                                     vår 2023
  4. Håndhevings- og gebyrregler         vår 2023

Det er fullt mulig å delta på kun enkelte av frokostseminarene.

Dato:  29/09/2022

Tid:     08:00 -  09:30

Sted:   Vågsgata 42 - Sandnes

Dette arrangementet blir holdt av

Christine Braastad Orre

christine@tpa.no  –  90985453