Frokostseminar: Plan- og bygningsrett – Gjennomføringsdelen

Vi inviterer til det andre av fire frokostseminar om plan- og bygningsrett.

I dette frokostseminaret tar vi en gjennomgang av gjennomføringsdelen i plan- og bygningsloven, hvor vi bla. ser på regnene for innløsning og erstatning, ekspropriasjon, utbyggingsavtaler, opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter samt dispensasjon.

Målet med foredraget er å gi en forståelse av plan- og bygningslovens virkemidler for gjennomføring av arealplanene, samt gjerne gi noen tips innenfor de ovennevnte tema.

Frokostseminaret antas å være nyttig for alle som arbeider med utvikling eller utbygging av eiendom eller på annen måte har behov for kjennskap til reglene i plan- og bygningsloven.

 

Påmelding gjøres ved å sende en epost til kurs@tpa.no senest tirsdag 29. november.

Frokostseminaret er gratis, og det vil bli lett frokostservering og kaffe fra kl. 08.00.

 

Temaene for Plan- og bygningsrettskvadruppelen er:

  1. Plandel                                               29.09.22
  2. Gjennomføring                                 01.12.22
  3. Byggesaksdel                                     vår 2023
  4. Håndhevings- og gebyrregler         vår 2023

Det er fullt mulig å delta på kun enkelte av frokostseminarene.

Dato:  01/12/2022

Tid:     08:00 -  09:30

Sted:   Vågsgata 42 - Sandnes

Dette arrangementet blir holdt av

Christine Braastad Orre

christine@tpa.no  –  90985453