Næringsleie – partenes vedlikeholdsansvar

Hvem tar regningen ved leieforholdets utløp?

I samarbeid med Skagen Eiendomsforvaltning, inviterer TP Advokatfirma til frokostseminar om leie av næringseiendom.

Vedlikeholdsetterslep ved endt leieforhold er roten til mange konflikter mellom huseier og leietaker. Ved å ha et bevisst forhold til ansvarsfordelingen når leieavtalen utarbeides kan man unngå mange konflikter.

Målet er å gi kursdeltakerne tips og innspill til hvordan man unngår dyre sluttregninger og konflikter ved leieforholdets utløp.

Adv.flm Kristine Norheim Meinkøhn i TP advokatfirma DA vil sammen med Vegard Jakobsen i Skagen Eiendomsforvaltning AS gjennomgå sentrale moment og hensyn som bør tas ved avtaleinngåelse, avtaletolkning og praktisk gjennomføring av leieavtalen.

Dette frokostseminaret vil være relevant for alle som leier ut, leier eller på annen måte forvalter næringseiendommer.

Kurset holdes i våre lokaler i Vågsgata 42, Sandnes, 1 etasje, 10. mars 2023.

Deltagelse er gratis.

Det vil bli servert rundstykker, kaffe og te.

Bindende påmelding sendes til: kurs@tpa.no innen mandag 8. mars 2023.

Kristine Norheim Meinkøhn Advokatfullmektig
TP Advokatfirma DA

Vegard Jakobsen    Daglig leder
Skagen Eiendomsforvaltning AS

Dato:  10/03/2023

Tid:     08:00 -  09:30

Sted:   Vågsgata 42 - Sandnes

Dette arrangementet blir holdt av