Foredrag om fremtidsfullmakt

Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ivareta dine interesser hvis du blir syk og ikke lengre klarer det selv. Du kan også regulere i fullmakten hvordan dine verdier skal forvaltes.

Alternativet til en fremtidsfullmakt er at Statsforvalteren oppnevner en verge som skal hjelpe deg, men en verge må følge et strengt regelverk i sitt arbeid og står ikke like fritt til å forvalte din formue i tråd med dine ønsker.

Advokat Fredrik Undheim og advokat Diana Seldal vil snakke om hvorfor det er viktig å opprette fremtidsfullmakt, hva den bør inneholde og hvordan den bør settes opp.

Foredraget holdes i våre lokaler i Vågsgata 42, Sandnes, 1 etasje, og varer fra kl. 18-19.30.

Det er gratis å delta, men på grunn av at det vil være enkel servering ber vi om påmelding til kurs@tpa.no innen fredag 10. mars 2023.

Vel møtt!

Dato:  14/03/2023

Tid:     18:00 -  19:30

Sted:   Vågsgata 42 - Sandnes

Dette arrangementet blir holdt av

Diana T. H. Seldal

diana@tpa.no  – 95976296

Fredrik Undheim

fredrik@tpa.no  –  92207206