Arbeidshverdagen er fylt med store og små utfordringer. For både arbeidsgiver og den ansatte er det viktig å ha kjennskap til rettigheter og plikter som gjelder i ansettelsesforholdet. Ofte er man ikke kjent med regelverket, og det kan oppstå små og store uenigheter som gjør at man behøver juridisk bistand.

TP advokatfirma har lang og bred erfaring med arbeidsrettslige saker og bistår både arbeidsgivere og ansatte.

Vi bistår blant annet i forbindelse med:

 • Ansettelse
 • Lønnskrav
 • Arbeidstid
 • Feriepenger
 • Konkurranseklausuler
 • Permittering
 • Suspensjon
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Trakassering/varsling/mobbesaker
 • Illojalitet
 • Utarbeidelse av personalhåndbok
 • Idrettsjuss
 • HMS

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Ønsker du heller å bli kontaktet av en av våre arbeidsrettadvokater kan du fylle ut skjemaet

Aktuelle advokater

Diana T. H. Seldal

diana@tpa.no  – 95976296

Andreas Haukland Westlye

andreas@tpa.no  –  90999049