Frokostseminar: Plan- og bygningsrett – Gjennomføringsdelen

22/11/2022
Les mer

Frokostseminar: Plan- og bygningsrett – Plandelen

15/09/2022
Les mer
Kjøre- og hviletid

Ny E39 er på vei – Hva med erstatning ved ekspropriasjon?

13/05/2020

Det er stort engasjement og mange spørsmål rundt byggingen av ny E39 fra Sandnes til Kristiansand. Hvor skal traséen gå? Er jordvernet hensyntatt? Hvor mange avkjørsler skal det være? Senest er det opplysningene om at Vegvesenet har foreslått å droppe krysset ved Bråstein, som har skapt debatt og fått spalteplass. Det som er sikkert, er…

Les mer